27 Mayıs 2019, 21:18 - Anasayfa | Yazarlar Haberi yazdır

EY CHP'Lİ  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLARI!..

EY CHP'Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLARI!..

Cemal KUTLU

  • Facebook Paylaş
  • Twitter Paylaş

Kendi yağınızla kavrulmalısınız…
 
Kazandığınız Büyükşehir Belediyeleri; “Şantiye değil Rantiye yeriymiş meğer”… (Şantiyeci kasaya koyan-Rantiyeci kasayı soyan/çalan…)
 
EY! CHP’li BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLARI, Farkında mısınız?(!) Yandınız be kardeşim…
 
Çünkü közünüzü/sözünüzü tutacak “maşanız” yok, sizi savunacak “reisiniz/paşanız yok.”…
 
Ama BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (5216 sayılı) KANUNUZ var…
 
“Türkiye’de 1984 yılından itibaren uygulanmaya başlayan büyükşehir belediye sistemi, takip eden yıllarda yarıçapa dayalı genişletme ve bütünleştirme gibi yeni modellerle gelişme göstermiştir. 2012 yılı Aralık ayında çıkarılan ve yerel yönetim mevzuatında önemli değişiklikler yapan 6360 sayılı Kanun, ölçek sorunu başta olmak üzere diğer bütün sorunlar üzerindeki tartışmaları, yeniden ve daha güçlü bir şekilde gündeme getirmiştir. Bu Kanunun getirdiği yeniliklerden biri de belediye mücavir alanını il sınırına eşitlemesidir. Ayrıca ikili bir yapı oluşturacak şekilde, sadece büyükşehirlerde il özel idarelerinin, belde belediyelerinin ve köylerin tüzel kişilikleri kaldırılmış, köyler mahalleye dönüştürülmüştür. Bu durum, coğrafî sınırları çok geniş olan illerde yerel hizmetlerin etkin, verimli ve ekonomik olarak yerine getirilmesi, siyasal katılımın sağlanması ve demokrasinin işlemesi ile ilgili tereddütler doğurmuştur. 2014 yerel seçimlerinden sonra uygulanmaya başlayan yeni büyükşehir modelinin, pratikte idarî, siyasî, sosyal ve kentsel etkileri görülmeye başlanmıştır.”
 
Madde 3- Bu Kanunun uygulanmasında;
 
a) (Değişik: 12/11/2012-6360/4 md.) Büyükşehir belediyesi: Sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayan; idarî ve malî özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisini,
 
b) Büyükşehir belediyesinin organları: Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediye encümeni ve büyükşehir belediye başkanını,
 
c) İlçe belediyesi: Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe belediyesini, tarif ediyor.
 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GELİRLERİ
 
Madde 23- Büyükşehir belediyesinin gelirleri şunlardır:
 
1) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan oran ve esaslara göre büyükşehir belediyesince tahsil olunacak at yarışları dahil müşterek bahislerden elde edilen Eğlence Vergisinin % 20’si müşterek bahislere konu olan yarışların yapıldığı yerin belediyesine, % 30’u nüfuslarına göre dağıtılmak üzere diğer ilçe (…)(1) belediyelerine ayrıldıktan sonra kalan % 50'si. (1)
 
2) Büyükşehir belediyesine bırakılan sosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve dinlenme yerleri ile yeşil sahalar içinde tahsil edilecek her türlü belediye vergi, resim ve harçları.
 
3) 7.nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen alanlar ile bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilân ve reklamların vergileri ile asma, tahsis ve bakım ücretleri. 
 
4) 7.nci maddenin (f) bendine göre tespit edilen park yerlerinin işletilmesinden elde edilen gelirin ilçe ve ilk kademe belediyelerine, nüfuslarına göre dağıtılacak %50'sinden sonra kalacak %50'si.
 
5) Hizmetlerin büyükşehir belediyesi tarafından yapılması şartıyla 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen oran ve esaslara göre alınacak yol, su ve kanalizasyon harcamalarına katılma payları. 6) Kira, faiz ve ceza gelirleri. 7) Kamu idare ve müesseselerinin yardımları.
 
8) Bağlı kuruluşların kesin hesaplarındaki gelirleri ile giderleri arasında oluşan fazlalık sonucu aktarılacak gelirler. 
 
9) Büyükşehir belediyesi iktisadî teşebbüslerinin safi hasılatından büyükşehir belediye meclisi tarafından belirlenecek oranda alınan hisseler. 
 
10) Büyükşehir belediyesinin taşınır ve taşınmaz mal gelirleri. 
 
11) Yapılacak hizmetler karşılığı alınacak ücretler. 
 
12) Şartlı ve şartsız bağışlar. 
 
13) Diğer gelirler.
 
Bu gelirlerle bu kadar borcunuzun beş yılda ödenmesi mümkün olmasa gerek ama sizler; israfı önler ve üretimi ilk işiniz yapsanız “kendi yağınızla kavrulurken hiç değilse yanmazsınız”…
 
İzmir-Eskişehir-Muğla-Aydın Vb. güzel örnekleri bile yok sayarak; çizik plak gibi 1993 yılındaki İSKİ yolsuzluğuna takılmış halde 1994 yılından beri CHP’yi büyükşehirlerde yok sayanlara ve “Yerel yönetimlerde 25 yıllık AKP iktidarı var” diyerek övünenlere gitsin…
 
İşte çeyrek yüz yıllık “yerel yönetim iktidar faturanızdan sayfalar…”;
 
İşte Büyükşehir Belediyesi Borçları: İstanbul 22 milyar TL/ Ankara 9,5 milyar TL/ Antalya 4 milyar TL/ Mersin 3,5 milyar TL/ Adana 1 milyar TL…
 
Ankara'da Mansur Yavaş açıkladı. Daha önce 1 milyar TL'ye ihale edilmiş bir hizmet, şimdi 188 milyon TL'ye satın alınacakmış. Arada tam 812 milyon TL, eski para ile 812 trilyon lira fark var. Bu ne demek biliyor musunuz? 406 bin asgari ücretlinin bir aylık maaşı.
 
İstanbul'da kazandığı seçim YSK tarafından iptal edilen Ekrem İmamoğlu; İstanbul’un en önemli sorunu “ İsraf” demişti, “soygun ve hırsızlık” kelimelerini ağzına bile yakıştıramamış olsa gerek…
 
STK-Okul-Yurt Faaliyeti Raporu'nda İBB’nin vakıf, dernek, okul, okul spor salonlarına toplam 847 milyon 592 bin 858 lira, 27 kuruş destek verdiği belirtilmişti.”
 
Vakıflar tarihinde; varsıllar/zenginler “vakıf” kurar gelirlerini “yoksullar” ın hizmetine sunarmış, şimdilerde ise tam tersi işlerin yapıldığı zifiri karanlıktan geçiyoruz…
 
Ramazan Bayramı’nın; “parlamenter demokrasiye” giden yolun başına, yoksulların aşı ve işine, barışa, kardeşliğe, birlik ve dirliğimize vesile olması dileklerimle baramınızı kutluyorum.
 
7 bölge 4 mevsim cennet ülkemizde ve dünyada; bir tek insanın bile açlıktan ölmediği, hiçbir rengin eksik olmadığı güzel günlere…
 
(27.05.2019-Ankara, www.ckgrup.biz)


 Demokrat Arayış Gazetesi internet sitelerinde yayınlanan haberler ve köşe yazılarının tüm hakları Demokrat Arayış Gazetesi Yayın Grubuna aittir. Kaynak gösterilerek dahi haberin veya köşe yazısının tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan haberin veya köşe yazısının bir bölümü, alıntı yapılan habere/yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yazara ait diğer köşe yazıları

E-BÜLTEN ABONELİK

01 Mayıs 2008-2017 © Demokrat Arayış Gazetesi -Tüm Hakları Saklıdır. Gazetemiz Basın Ahlak Yasası'na uymayı kabul eder.

Adres : Semerkand Mahallesi Bağ-Kur Sokak Saray İş Merkezi No: 23 Merkez - TOKAT __Haber, İlan Ve Reklam için mail adresimiz__ arayisgazetesi2008@hotmail.com
Tel: 0532 494 68 74
Faks: 0 356 201 00 20 (SADECE FAX İÇİN ARAYINIZ)
Bu site 0.078 saniyede yüklenmiştir. [Hata Bildir]